HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CTY GL VIỆT NAM - NĂM 2013

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CTY GL VIỆT NAM - NĂM 2013

Số lượng khách: 300 khách

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu - Seagull Hotel

 

 

 

LỄ CHẶN DÒNG SÔNG A SÁP - THỦY ĐIỆN A LƯỚI

LỄ CHẶN DÒNG SÔNG A SÁP - THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Số lượng khách: 400 khách

Địa chỉ: A lưới - Huế

 

 

LỄ KHỞI CÔNG HỒ CHỨA NƯỚC TRONG QUÃNG NGÃI

LỄ KHỞI CÔNG HỒ CHỨA NƯỚC TRONG QUÃNG NGÃI

Số lượng khách: 450 khách

Địa điểm: Quãng Ngãi

 

 

LỄ KHỞI CÔNG KHU TƯỚI VĂN PHONG

LỄ KHỞI CÔNG KHU TƯỚI VĂN PHONG

Số lượng khách: 500 khách

Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN KEN LÚT HẠ

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN KEN LÚT HẠ

Số lượng khách: 400 Khách

Địa chỉ: Vĩnh Hảo - Vĩnh Thạnh - Bình Định

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Đàn Mr. Đàn

VIDEO

Khách hàng

Nhà hàng - Khách sạn

SEAGULL HOTEL - T6-2012 KS HA - Seagull nho

 

Mua rẻ tại Quy Nhơn

mua-sam

 

Đào tạo - Dạy nghề

dao-tao