Lễ khai trương đại lý ủy quyền tôn BueScope Zacs Phong Phú

       Ngày 17/10/2014, Trung tâm tổ chức sự kiện Hải Âu đã tổ chức thành công Lễ khai trương đại lý ủy quyền tôn BueScope Zacs Phong Phú.

 

       Một số hình ành tại buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Đàn Mr. Đàn

VIDEO

Khách hàng

Nhà hàng - Khách sạn

SEAGULL HOTEL - T6-2012 KS HA - Seagull nho

 

Mua rẻ tại Quy Nhơn

mua-sam

 

Đào tạo - Dạy nghề

dao-tao