LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM QUỐC TẾ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH

LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM QUỐC TẾ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH

Số lượng khách: 500 khách

Địa chỉ: Ghềnh Ráng - Quy Nhơn - Bình Định


sukienhaiauquynhon-khanhthanh 2


sukienhaiauquynhon-khanhthanh 1

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 3

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 8

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 11

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 12

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 14

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 15

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 16

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 18

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 21

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 23

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 25

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 28

 

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 33

sukienhaiauquynhon-khanhthanh 33
Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Định Tặng Bằng Khen Cho Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Hải Âu

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Đàn Mr. Đàn

VIDEO

Khách hàng

Nhà hàng - Khách sạn

SEAGULL HOTEL - T6-2012 KS HA - Seagull nho

 

Mua rẻ tại Quy Nhơn

mua-sam

 

Đào tạo - Dạy nghề

dao-tao